Bushcraft – umění žít v přírodě

man carrying camping backpack standing in front of tree

Co je to vlastně Bushcraft? V pravém slova smyslu jsou to dovednosti potřebné k životu v buši. Buš je běžně používaný termín označující oblast divoké přírody, která je odlehlá a zpravidla není příliš obydlená, pokud vůbec nějaká. Život v buši může spočívat jen ve stavbě přístřešku, rozdělávání ohně a hledání vody a potravy. I když … Číst dál