Jak nakreslit mandalu (pro začátečníky)

ukázka jak nakreslit mandalu

Tradiční mandaly mají kruhový tvar, ale v moderním pojetí může být mandalou jakýkoli symbol, který pomáhá soustředit mysl. Často se kreslí čtvercem a čtyřmi branami obsahujícími kruh se středovým bodem, ale viděl jsem mnoho takových, které nutně neodpovídají tradičnímu popisu. V tomto článku 40 krásných návrhů mandal a návod, jak je nakreslit.

Nakreslit jakoukoli mandalu se může zdát jako náročný úkol. Většina mandal se však skládá ze zcela jednoduchých tvarů. Soustředěním se na jednotlivé tvary si to můžete výrazně usnadnit. V následujícím průvodci vás krok za krokem provedu celým procesem.

Historie

Slovo mandala pochází ze sanskrtu, staroindického jazykaDoslova znamená „kruh“ a může znamenat cokoli, co je kulaté nebo kruhové.

V moderní době je to často kruhové opakování tvarů v designu, které jej definuje jako mandalu. I když jsem viděl mnoho takových, které nutně neodpovídají tradičnímu popisu.

Pro mě je mandala symbolem duchovního probuzení nebo hledání osvícení. Obvykle mají jeden identifikovatelný středový bod, z něhož vychází řada symbolů, tvarů a dalších geometrických a organických forem.

Kreslení mandal

Kreslení mandal může být mechanickým a matematickým cvičením. Někteří lidé to považují za namáhavé nebo dokonce nudné, ale já osobně bych řekl, že kreslení mandaly je samo o sobě duchovní cestou.

Tradičně je to často kresba mandaly, která tvoří základ „cesty“ k osvícení. Nedílnou součástí tohoto procesu může být i zničení výsledného obrazu. Když je mandala hotová, ať už mniši dokončují tuto božskou geometrii nebes jakkoli dlouho, pomodlí se nad ní a pak ji zničí. Je to proto, že základním poselstvím každého obřadu s mandalou je, že nic není trvalé.

Duchovní probuzení je velmi osobní záležitost. Při tvorbě mandaly je důležité používat symboly nebo obrazy, které pro vás něco znamenají.

Zaměření pro meditaci

Mandala je symbol, který pomáhá lidem soustředit se během meditace a dosáhnout pocitu jednoty s vesmírem.

Pro některé lidi může být velmi obtížné dosáhnout této úrovně jasnosti, ale mandaly mohou pomoci soustředit mysl a umožnit člověku, který je používá, mnohem snadněji vidět za hranice fyzické existence, ve které žijeme. Její vytvoření může znamenat transformaci jakéhokoli druhu, ale často je vnímána jako univerzální proměna utrpení v radost.

Mandala je složitý abstraktní vzor, který má obvykle kruhový tvar. Mandala je sanskrtské slovo, které znamená „kruh“.

Jak nakreslit mandalu

Budete potřebovat kružítko, úhloměr, tužku a gumu a černé tenké pero (osobně používám Sakuru, ale Micron, Pitt a Sharpie jsou také dobré volby).

Pomocí kružítka nakreslete kruh. Doporučuji začít s kruhem o průměru asi 7-8 palců, abyste si usnadnili práci. Časem je můžete zmenšit nebo zvětšit, aby vyhovovaly svému použití, ale pro začátek je to dobrá velikost. Najděte střed mandaly a srovnejte úhloměr.

Pro začátek použijte tužku, dokud návrh nedokončíte. V případě potřeby pak můžete případné chyby snadno vymazat. Poté můžete všechny linie přejít fixem nebo dokonce malým štětcem, pokud dáváte přednost malování.

Poté uvnitř nakreslete řadu menších kroužků, abyste vytvořili základní mřížku, se kterou budete pracovat jako v kroku 1 níže.

Použití geometrie

Pokud má být výsledný návrh mandaly rozdělen na 12 stejných částí, vydělte 360° 12, abyste věděli, jak velké části máte nakreslitNapříklad: 360° děleno 12 je každý úsek 30°.

TIP: Mandaly můžete tvořit i pomocí programů například https://www.mandalagaba.com/ pro jednoduché tvoření.

Pomocí úhloměru a tužky si vyznačte kruh v krocích po 30°: tj. 30°, 60°, 90°, 120° atd. (Pro mandalu s 8 výsečemi platí 360°/8=45°: 45°, 90°, 135°, 180°, 225°). Osobně mám rád dvojnásobný počet vyznačených úseků, takže mám „středové“ vodítko. V popsaném příkladu jsem tedy vyměřil 24 stejných úseků vzdálených od sebe 15° (360°/24=15°).

Pečlivě měřte

Pomocí pravítka spojte provedené značky se středovým bodem. Čáry kreslete zlehka, protože jsou pouze vodítkem a v pozdějším kroku je budete chtít vymazat.

Pomocí kružítka nakreslete několik dalších kružnic. Velikost jednotlivých kružnic měňte, abyste vytvořili zajímavý vzor. Ať už zvolíte geometrický nebo organický vzor, každá výseč by si měla být velmi podobná, může se stát, že do jednoho kruhu zahrnete 2 vzory, které se budou opakovat každé 2 výseče, ale příliš to nekomplikujte, právě opakování vzoru je pro jeho funkčnost zásadní.

Klíčem je opakování

Podívejte se na tvary, které spojují spodní část jednoho bodu mřížky s horní částí dalšího vodicího bodu a pak zpět dolů k dalšímu bodu mřížky. Zopakujte konstrukci kolem celého kruhu. Možná budete chtít kreslit tužkou a později obkreslit černým perem.

Přejděte na další řádek a nakreslete další tvar, který zopakujte kolem celého kruhu. Můžete použít stejné tvary okvětních lístků, trojúhelníků, listů nebo jednoduchých paprskovitých čar. Nebojte se použité tvary libovolně kombinovat.

Střídání vzorů

V každé řadě střídejte umístění okvětních lístků oproti předchozí řadě. U třetí řady změňte tvar. Možná budete chtít nakreslit geometrický tvar, což lze provést pomocí pravítka, ale mně se líbí vzhled ručně kreslených vzorů v pečlivě odměřené mřížce.

Drobné nedokonalosti dodávají interiéru charakter a kouzlo. Najdete si svůj vlastní styl, který se bude vyvíjet s každou novou mandalou, kterou nakreslíte. Nemusíte plánovat každý návrh.

Začněte ve středu

Jednoduše začněte uprostřed a postupujte kolem dokola, dokud mandalu nevyplníte různými vrstvami tvarů. Je to velká zábava pracovat tímto způsobem a sledovat, jak mandala vzniká před vašima očima. Experimentujte s různými tvary a vzory, budete ohromeni některými vzory, které vytvoříte.

Průvodce krok za krokem

Krok 1 – Kreslení mřížky

Tato mandala je rozdělena na 8 stejných částí. Vydělte 360° číslem 8, abyste zjistili, jak velkou část máte nakreslit. V tomto příkladu: 360° děleno 8 je každý úsek 45°. Pomocí úhloměru a tužky vyznačte v kruhu jednotlivé výseče.

Někdy rád zdvojnásobím počet úseků, které označuji, takže mám „středové“ pokyny. V tomto příkladu by to znamenalo vyměřit 16 stejných úseků vzdálených od sebe 22,5° (360°/16=22,5°).

Pomocí pravítka spojte provedené značky se středovým bodem. Dbejte na to, abyste čáry kreslili lehce, protože jsou to pouze vodítka a později budete chtít mnohé z nich vymazat. Zde jsem je nakreslil tučně, abyste lépe viděli, jak jsem to udělal.

Krok 2 – Výběr tvarů pro jednotlivé části mandaly

Při kreslení kruhů můžete měnit jejich velikost a vytvořit tak zajímavý vzor, pokud chcete. Nemusí být od sebe stejně vzdálené. Když budou některé blíže u sebe a některé dále od sebe, může to vytvořit zajímavé efekty.

Zvolte tvary, které chcete použít uvnitř každého pásu. Pro každý segment můžete zvolit geometrický nebo organický design. Každý úsek uvnitř pásu by měl mít podobnou velikost a styl. Udržení jednotného designu je klíčem k celkovému vizuálnímu efektu hotové mandaly.

Začněte od středového kruhu a vytvořte z tohoto středového bodu něco, co pro vás bude mít význam. Uvidíte mnoho takových, které mají ve středu řadu okvětních lístků, ale to je jen jedna z možností. Ve skutečnosti můžete použít jakýkoli obrázek, který chcete.

Krok 3 – Nedělejte to příliš složitě

Může se stát, že při pohybu směrem ven zahrnete do jednoho kruhu 2 vzory. To znamená, že je budete opakovat každé 2 úseky. Jen to nedělejte příliš složitě. Právě opakování návrhu je nejdůležitější pro to, aby vizuálně fungoval, ne to, jak složité jsou jednotlivé části.

Opravdu můžete použít libovolný počet oddílů. Jen nezapomeňte, že čím menší bude každá sekce, tím jednodušší bude muset být její design. Složitý design opakující se ve velmi malých sekcích může být přeplácaný a je lepší ho dělat ve větších sekcích.

Podívejte se na tvary, které spojují spodní část jednoho bodu mřížky s horní částí dalšího bodu mřížky. Můžete zkusit jednoduše obrátit další úsek tak, aby byl zrcadlovým obrazem prvního. Opakujte tento postup kolem celého kruhu. Nejdříve použijte tužku, později ji můžete přejít černou propiskou.

Každý kruhový vzor můžete oddělit plnou čarou. Není to však vždy nutné. Jednu kruhovou výseč můžete různými způsoby spojit s další. Kruhové vzory budou stále vidět. Jen se z nich stane větší výseč v rámci mandaly.

Krok 4 – Postupujte po jednotlivých částech směrem ven

Přejděte na další řádek a nakreslete další tvar, který podobným způsobem zopakujte kolem celého kruhu. Můžete použít tvary okvětních lístků, trojúhelníků, listů nebo jednoduchých paprskovitých čar.

Použité tvary můžete libovolně kombinovat, ale celkový styl musí být jednotný. Pro zpestření střídejte umístění nebo polohu tvarů v každé řadě oproti předchozí.

U některých řádků můžete tvar zcela změnit, ale malé vnitřní části je obvykle nejlepší zachovat podobné.

Krok 5 – Ruční kreslení jednotlivých sekcí

Možná budete chtít nakreslit geometrický tvar, což lze provést pomocí pravítka, ale mně se líbí vzhled ručně kreslených vzorů v pečlivě odměřené mřížce. Drobné nedokonalosti jim dodávají charakter a kouzlo.

Krok 6 – Najděte si svůj vlastní styl

Najdete si svůj vlastní styl, který se bude vyvíjet s každou novou mandalou, kterou nakreslíte. Nemusíte plánovat každý návrh. Vaše představivost je nejmocnějším nástrojem, který máte, a tak jí dejte volný průchod.

Začněte uprostřed a postupujte kolem a pak směrem ven, dokud mandalu nezaplníte různými vrstvami tvarů. Je to velká zábava, když sledujete, jak mandala vzniká před vašima očima.

Experimentujte s různými tvary a vzory, budete překvapeni, jaké vzory můžete vytvořit.

Vytvoření nekruhové mandaly

Nekruhové mandaly jsou stále oblíbenější. Používají se jako návrhy tetování a umělecké tisky a lze je vidět v mnoha domácnostech. Dobře nakreslená mandala vnese do každé místnosti pocit klidu a pohody.

Můžete začít s kmenovým nebo geometrickým vzorem nebo si zkusit vytvořit vlastní mandalu „Ruka Fatimy“. Ať už si vyberete jakýkoli tvar, musíte vytvořit stejnou možnost opakování, jakou máte v kruhu.

Můžete to chápat jako jednoduché použití tvaru zvířete nebo ruky jako šablony k překrytí výseče kruhové mandaly.

Níže také uvidíte mandalu, kterou jsem nakreslila pomocí keltského uzlu, který vytváří zajímavý, ale odlišný efekt. Nezapomeňte si vybrat něco, co pro vás něco znamená.

Srdcová mandala, kterou jsem nakreslila níže, porušuje mnohá pravidla, ale mně se osvědčila. Zkuste si zaexperimentovat a uvidíte, co vás napadne.

Vyzkoušejte různé přístupy

Můžete jednoduše nakreslit podobnou mřížku vyzařujících kruhů jako u kruhové mandaly, ale pouze ve tvaru definovaného obrysu.

Jiného efektu dosáhnete jednoduchým nakreslením mřížky rovnoběžných čar ve svislém a vodorovném směru tak, aby tvořily čtvercovou mřížku.

Na mandale slona níže vidíte, že tělo je vyplněno menšími mandalami. Tato metoda se velmi dobře hodí i pro abstraktní geometrické tvary.

Tvary vějířů fungují opravdu dobře

V pracovní oblasti můžete také vytvořit vějířovitou mřížku. Poté spojte vyzařující čáry rovnoběžnými oblouky. Vznikne tak vzor podobný části pavučiny. Každý z těchto úseků pak můžete zpracovat stejně jako v případě kruhové mandaly.

Závěrečné myšlenky

Experimentujte s různými vzory a styly mřížky a vytvářejte různé efekty. Jednou ze zajímavých mřížek, kterou jsem použil, je spirála vyzařující z centrálního bodu rozdělená rovnoměrně rozmístěnými vyzařujícími čarami, stejně jako u kruhových mandal. Spirála znamená, že žádné dva úseky nebudou úplně stejné, a to může diváka přenést na úžasnou cestu celým obrazem.

Jediným omezením je vaše představivost.

Doufám, že se vám bude líbit vytváření nádherných mandal. Nezapomeňte je také vybarvit. Zařazením barev můžete návrh oživit, ale některé složitější návrhy mohou nejlépe vypadat nakreslené jednou barevnou linkou v celém rozsahu.

Přeji vám krásný den a neváhejte přeposlat tuto zprávu všem přátelům, o kterých si myslíte, že by je mohla zajímat. Další nápady a inspiraci pro kreslení mandal najdete, když se posunete dolů.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..